среда, 16 января 2013 г.

Енергетичний сектор України: проблеми і перспективи (дослідження компанії KPMG)

Компанією KPMG спільно з IBCentre  проведено дослідження енергетичного ринку України. Було опитано 34 експерта та фахівця як вітчизняних, так й іноземних компаній енергетичної сфери, які працюють в Україні. На основі отриманих відповідей були сформовані узагальнені погляди щодо нагальних проблем та потреб української енергетики, були виділені основні чинники, які впливають на її розвиток взагалі та на розвиток відновлюваної енергетики зокрема. До відповідей українських респондентів на деякі з питань були проведені паралелі дослідження міжнародного масштабу (KPMG’s Global Energy Survey 2012). 

Окремі результати дослідження українського ринку наведено нижче.

Головні енергетичні проблеми України та їх чинники

Основною енергетичною проблемою України (32% відповідей) спеціалісти вважають надмірність споживання енергоресурсів і необхідність впровадження енергоефективного обладнання і технологій. Зниження залежності від іноземних поставок нафти і газу та перехід від викопних видів палива до відновлюваних джерел енергії - такі проблеми є найважливішими для 23 і 20% респондентів відповідно. Значною проблемою також було названо й відсутність ефективної короткострокової та довгострокової енергетичної політики (16% відповідей).

Згідно опитування, основними факторами, що стримують розвиток підприємств енергетичної галузі в Україні, переважна більшість респондентів називає:
  • наявність і вартість капіталу (50%)
  • економічна нестабільність (47%)
  • нормативні перешкоди (47%) 
Показово, що дві останні проблеми учасники міжнародного опитування KPMG також віднесли до пріоритетних, однак значимість наявності та вартості капіталу була оцінена значно нижче. Водночас набагато менше значення українські експерти надають проблемам старіння і кваліфікації робочої сили, які були названі у числі п’яти пріоритетів згідно з міжнародним опитуванням.

Як зазначено в звіті KPMG, до чинників в загальній анкеті респонденти також додавали свої варіанти відповідей: корупція в регулюючих та контролюючих органах і судовій системі, вибірковість застосування норм нормативно-законодавчих документів,  невідповідність діючих тарифів на газ та електроенергію для населення, собівартості.

Енергонезалежність України

Енергетична незалежність України буде досягнута у перспективі 25-30 років, тобто до 2040-го року - так вважають 58% опитаних респондентів. І лише 3% з них мають думку, що такої незалежності не буде досягнуто ніколи. В даному контексті фахівці очікують зростання ролі відновлюваної енергетики, частка якої в енергобалансі країни до 2040 року становитиме не менше 20%.

Альтернативна енергетика

Найбільш привабливими для інвесторів напрямками відновлюваної енергетики в Україні експерти вважають:
  • виробництво енергії з біомаси та відходів (72%)
  • сонячна енергетика (59%)
  • вітроенергетика (56%)
При цьому 69% респондентів зазначили, що інвестиції у відновлювані джерела енергії зростатимуть, в той час як вартість обладнання зменшуватиметься.

Також були порушені питання щодо перешкод для збільшення використання відновлюваних джерел енергії в Україні та інвестицій в їх розробку. Майже половина учасників опитування відмічають серед таких складність фінансування проектів відновлювальної енергетики (45% опитаних). Іншими важливими факторами були названі ті, що тим чи іншим чином залежать від державного регулювання ринку, а саме: проблеми із підключенням до об’єднаної мережі (42%) та вартість у порівнянні із традиційними джерелами енергії (33%).

Крім того, учасники опитування відносили до ключових й інші проблеми:
  • Адміністративне обмеження конкуренції та корупцію у дозвільній системі
  • Відсутність оновлених детальних атласів потенціалу сонця та вітру та високу вартість інвестицій в інфраструктуру
  • Неврегульованість питань стосовно ринку землі та виділення земельних наділів під майданчики для об’єктів відновлювальної енергетики
  • Недостатню кваліфікацію технічних працівників


Коментарі фахівців KMPG та IBCentre стосовно результатів дослідження, діаграми та решту інформації Ви можете переглянути в оригінальному тексті звіту "Енергетичний сектор України (KPMG Energy Survey)"

Комментариев нет:

Отправить комментарий